Company

Hiển thị tất cả 6 kết quả

 • Company

  59.00 49.00
  • This plan includes 3 jobs
  • Jobs are posted for 60 days
  • One Time Fee
  • This Plan Includes 3 Jobs
  • Highlighted Job Post
  • Posted For 60 Days
  Add to cart
 • Company

  59.00 49.00
  • Unlimited number of jobs
  • Jobs are posted for 90 days
  • Chỉ thanh toán 1 lần
  • Gói bao gồm 3 tin tuyển dụng
  • Tin tuyển dụng được làm nổi bật
  • Hạn mỗi tin đăng 60 ngày
  Add to cart
 • Doanh Nghiệp

  99.00
  • Unlimited number of jobs
  • Jobs are posted for 90 days
  • Chỉ cần thanh toán 1 lần
  • Gói bao gồm 4 bài tuyển dụng
  • 2 bài tuyển dụng nổi bật
  • Thời hạn đăng 90 ngày
  Add to cart
 • Enterprise

  99.00
  • This plan includes 42 jobs
  • Jobs are posted for 90 days
  • One Time Fee
  • This Plan Includes 4 Jobs
  • 2 Highlighted Job Posts
  • Posted For 90 Days
  Add to cart
 • Start Up

  0.00
  • This plan includes 1 job
  • Jobs are posted for 90 days
  • One Time Fee
  • This Plan Includes 1 Job
  • Non-Highlighted Post
  • Posted For 30 Days
  Add to cart
 • Start Up

  0.00
  • Unlimited number of jobs
  • Jobs are posted for 90 days
  • Chỉ thanh toán 1 lần
  • Bao gồm 1 tin tuyển dụng
  • Không tin tuyển dụng nổi bật
  • Đăng trong 30 ngày
  Add to cart